Bent u bewust wie wat erft na uw overlijden? Heeft u iets geregeld en is dat nog steeds actueel. Is de voogdijregeling nog exact hetzelfde wat u destijds beoogd had voor de kinderen? Kunnen de minderjarige nabestaanden wel op een goede manier met het vererfde vermogen omgaan? Betalen de erfgenamen straks niet te veel belasting? Wie kunt u het beste benoemen om de nalatenschap te verdelen? Welke risico’s kleven aan deze rol?

Als u op één van deze vragen geen antwoord heeft, kunt u het beste contact opnemen met een specialist op dit gebied. Foreburgh Financiële Planning & Hypotheken beschikt over de juiste ervaringen om u hierbij te helpen. Op basis van uw wensen en doelstellingen wordt een mogelijke vermogensoverdracht op maat voor u afgestemd. Dat betekent dat u volledig inzicht heeft wie wat onder welke condities erft en hoeveel belasting zij moeten betalen. Uiteraard kan een goed schenkingsplan niet ontbreken aan het ontwerpen van een goed nalatenschapsplan. Op deze manier zorgen we dat uw vermogen een juiste bestemming, krijgt zonder dat uw nabestaanden te veel belasting betalen.

Wat hebben wij van u nodig? Wij willen weten wat uw huidige en mogelijk toekomstige vermogen is en uit welke bestanddelen deze zal bestaan. Om het toekomstig vermogen zo goed mogelijk te plannen is het van belang te weten of u jaarlijks geld overhoudt of dat u langzaam uw vermogen opeet. Daarnaast is het rendement een belangrijk onderdeel van het toekomstig vermogen. Wordt dit rendement niet te veel beperkt door de kosten en de belastingen. Kortom: een financieel plan is onontbeerlijk om de ideale toekomstige nalatenschap te optimaliseren.

Wat leg je vast in een testament?

 • Bepaal zelf hoe u uw erfenis verdeelt
  Als u geen testament opstelt, gaat uw vermogen naar uw wettelijke partner en uw kinderen. Wellicht wilt u uw kleinkinderen, een goed doel of niet-familieleden ook iets schenken. In een testament bepaalt u dat zelf.
 • Bent u ondernemer?
  Heeft u een bedrijf? Dan kunt u in het testament de bedrijfsopvolging of overname regelen.
 • Samenwonend?
  Woont u samen, maar is er geen geregistreerd partnerschap? Automatisch gaat uw vermogen dan naar uw kinderen of familie. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw levenspartner, soms leidt dit tot een gedwongen verkoop van het huis, waarin uw beiden woont. Dit kunt u voorkomen door dit vast te leggen in uw testament.
 • Wie regelt de verdeling van uw nalatenschap?
  Als u dit vastlegt in een testament, voorkomt u dat de erfgenamen eerst naar de kantonrechter moeten om een executeur aan te wijzen. Dit scheelt een hoop tijd en geld voor de nabestaanden. Het beste kunt u zelf 1 of meer personen benoemen, die de nalatenschap verdelen.
 • Erfbelasting: Regel het goed voor uw nabestaanden
  Zorg voor een slimme verdeling van uw nalatenschap, zodat uw erfgenamen zo min mogelijk erfbelasting betalen. Binnen de geldende belastingregels zijn hier allerlei manieren voor. Onze financiële experts kunnen u hierin uitgebreid adviseren.

Wilt u een testament opstellen? Neem contact met ons op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken. Met een goed doordacht financieel plan bij uw testament, bespaart u uw erfgenamen hoge kosten en zorgt u voor een goede afwikkeling van de verdeling van uw bezittingen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, wij nemen daar graag de tijd voor.

Foreburgh Financiële Planning & Hypotheken

Is gediplomeerd Financieel Planner, Hypotheekadviseur en Financieel Adviseur. In ons kantoor op de Westvlietweg 71-5 ontvangen wij al onze klanten uit Den Haag, Voorburg, Leidschendam en Rijswijk.

REP
FFP