Sinds 2013 geldt voor bepaalde financiële diensten een provisieverbod. Dat houdt in dat door verzekeraars en banken geen provisie meer mag worden verstrekt aan adviseurs en bemiddelaars. Dit zorgt voor lagere premies en heeft de kosten van financieel advies transparant gemaakt.

Het provisieverbod geldt voor complexe en impactvolle financiële producten, zoals hypotheken en levensverzekeringen. De afschaffing van de provisievergoedingen tussen verzekeraars/banken en adviseurs is in het belang van de klant doorgevoerd. In het verleden waren bepaalde financiële producten te duur door hoge kostenvergoedingen die in het product verwerkt zaten. De premies zijn nu sterk verlaagd en de adviseur brengt de advies- en bemiddelingskosten rechtstreeks bij de klant in rekening.

Financiële producten zijn goedkoper geworden

De effecten van het provisieverbod zijn het beste uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. De overlijdensrisicoverzekering is mede door het eruit sleutelen van de provisie in de afgelopen jaren 60 procent goedkoper geworden. De advies- en bemiddelingskosten worden nu afzonderlijk in rekening gebracht.

Wijze van beloning

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denk hierbij aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed.

Hypotheken en levensverzekeringen

Voor hypotheken en levensverzekeringen brengt ons kantoor, conform de WFT, bemiddelingskosten en/of advieskosten direct bij jou in rekening. Deze kosten worden voor het aanvragen van de hypotheek en verzekering kenbaar gemaakt. Op deze producten ontvangen wij verder geen andere inkomsten.

Beloning van medewerkers

In onze dienstverlening sta jij als klant centraal. Een goed voorbeeld is het beloningsbeleid van onze medewerkers. Op het moment dat Foreburgh financiële planning meerdere medewerkers heeft, worden zij beloond op basis van een vast salaris. Hierdoor worden verkeerde prikkels zoals: “meer verkocht betekent meer salaris’ voorkomen. Integriteit, zorgvuldigheid, kwaliteit alsmede klanttevredenheid zijn daarbij onze uitgangspunten.

Beter uit met een onafhankelijk advies

De meeste kosten kunt u besparen door een hypotheek af te sluiten bij een onafhankelijke hypotheekadviseur. De onafhankelijke adviseur kan kiezen tussen tientallen verschillende geldverstrekkers, terwijl een bank alleen de eigen producten aanbiedt. U betaalt dan maandelijks een lager bedrag, dat u veelal gedurende 30 jaar maandelijks moet betalen. Hiermee bespaart u in de praktijk vele duizenden euro’s. Hierbij is er al rekening gehouden met de iets hogere bemiddelingskosten van een intermediair. Deze kosten van een intermediair zijn iets hoger omdat zij puur betaald worden via de advies- en bemiddelingsvergoeding. De bank heeft naast de advies- en bemiddelingsvergoeding ook nog een marge op de rente die u gaat betalen en heeft feitelijk hieraan al meer dan voldoende.

Wij zijn onafhankelijk en bieden u het beste product uit de markt tegen redelijke kosten op basis van uw wensen en doelstellingen. U woont toch om lekker te leven.

Wij vragen ook iets van jou

Om jouw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van jou:

Juiste en volledige informatieverstrekking

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die de klant ons verstrekt. In de relatie die wij met je hebben vragen wij je ons, afhankelijk van actualiteiten, regelmatig te informeren. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in de inkomenssituatie, of dat je recent grote uitgaven hebt gedaan voor de woning. De informatie die wij van jou ontvangen is medebepalend voor de adviezen die wij geven.

Totaalbeeld

Jouw financiële portefeuille kun je het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken wanneer alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat je bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om jouw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. Zo kan voorkomen worden dat wij je niet attent maken op een bepaald risico, omdat wij dachten dat je dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij je mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van jouw financiële dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven

Vanzelfsprekend vragen wij je ons te informeren over wijzigingen in jouw persoonlijk situatie, die van invloed kunnen zijn op jouw pakket van financiële diensten. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkeloos of arbeidsongeschikt worden.

Informatie doornemen

Indien wij voor jou een bepaalde financiële dienst verzorgen, zal het vaak gebeuren dat wij informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij wettelijk verplicht zijn om te zenden. Maar ook kunnen wij informatie toesturen omdat wij denken dat je je daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen je al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij je de polissen en andere contracten, altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform jouw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

Vergelijkingskaart

Op onderstaande vergelijkingskaarten staat informatie over onze financiële dienstverlening. Het geeft een goed beeld om te zien of onze dienstverlening bij je past. Wij doen voor u zaken met vrijwel alle partijen en tevens zijn wij als kantoor niet gebonden aan een partij. Dat zorgt ervoor dat wij een echt onafhankelijk kantoor zijn en er puur voor jou kunnen zijn als client. Door oriëntatiegesprekken te voeren met verschillende financiële dienstverleners, kun je bepalen wie het beste bij je past. Onderstaand onze 4 vergelijkingskaarten.