De term ‘Financiële planning’ is heel breed en omvat vooral het inzichtelijk maken van uw financiële huishouding. Het gaat dan dus om een combinatie van allerlei aspecten, zoals het inkomen, hypotheken en andere kredieten, verzekeringen, pensioen, bankzaken en meer. Maar het belangrijkste zijn natuurlijk uw plannen en wensen voor de toekomst; daar proberen we bij financiële planning op af te stemmen. Door alle componenten mee te nemen in een advies kan er een totaalbeeld gevormd worden.

Start bij hypotheekaanvraag

In veel gevallen start financiële planning bij een hypotheekaanvraag, omdat dan logischerwijs alle relevante zaken aan bod komen. Daarbij kijken we natuurlijk of uw inkomen en financiële situatie nu toereikend zijn voor het aankopen van de beoogde woning, maar ook of de bijkomende financiële verplichtingen (zoals hypotheekrente en –aflossing) voor u in de toekomst betaalbaar blijven.

Plant u gezinsuitbreiding, gaat u binnenkort (vervroegd) met pensioen, een wereldreis maken of bent u voornemens om minder te gaan werken? Dan is het belangrijk om daar rekening mee te houden. En wat gebeurt er bij overlijden, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid? Door alles inzichtelijk te maken, is het mogelijk om een advies om te zetten naar financiële planning.

Een inzichtelijk financieel plan in 3 stappen

De totstandkoming van een financieel plan, bestaat uit een paar stappen:

  • Om te beginnen brengen we – op basis van één of meerdere gesprekken en diverse financiële stukken – uw huidige situatie in kaart.
  • Vervolgens maken we voor u een financiële rapportage, waarin uw huidige en toekomstige financiële situatie wordt omschreven. Daarbij vermelden we de zaken die u reeds goed heeft geregeld, maar ook onderwerpen die mogelijk nog aandacht behoeven. Uiteraard houden we hierbij ook rekening met de fiscale wetgeving en de sociale voorzieningen waar u in bepaalde gevallen op kunt terugvallen.
  • Op basis van de rapportage kijken we vervolgens naar of – en zo ja hoe – uw toekomstplannen en –wensen in deze financiële planning passen.

Inzicht zorgt voor betere keuzes

Met het opstellen van een financieel plan, helpen wij u om inzicht en overzicht te krijgen in uw financiële situatie, nu en in de toekomst. Dit zorgt ervoor dat u weloverwogen beslissingen kunt nemen en u niet voor verrassingen komt te staan.

Objectief en deskundig advies

De financieel planners van Foreburgh Financiële Planning & Hypotheken zijn allen gecertificeerd en bovendien aan geen enkele andere instantie verbonden. Zo bent u verzekerd van onafhankelijk en deskundig advies.

Start met financiële planning

Wij helpen u graag om een start te maken met een financieel plan. Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs om de mogelijkheden samen te bekijken.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer
REP
FFP